Награди


1. Индивидуални дипломи за всеки участник.
2. Медали за 1, 2 и 3 място за сола и дуети/трио.
3. Купи за групи и формации.
4. Награда за най-добра формация 500лв.
5. Награда за най-добра група 200лв.
6. Две награди за най-добри солисти 2x100лв.
7. Награда за най-добро дуо-трио 100лв.
8. Материални награди от спонсори.
9. Сладки изделия и вкусотийки.