Награди


1. Награда за най-малък участник.
2. Награда за най-добър костюм.
3. Награда за най-добро артистично изпълнение.
4. Индивидуални дипломи за всеки участник.
5. Медали за участие за всеки участник.
6. Медали за 1, 2 и 3 място за сола и дуети/трио.
7. Купи за групи и формации.
8. Материални награди.
9. Сладки изделия и вкусотийки.