Правила


Спортен клуб „Самодива“ запазва право за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплаща права и обезщетения.
Спортен клуб „Самодива“ запазва правото да променя програмата според получените заявки.
Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи.
Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.
Разходите за наградния фонд, техническото и сценичното оборудване се поемат от организаторите.
Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.
Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите на сцената.
Заявките за участие се подават единствено и само чрез електонната платформа на този сайт.
Музиката за всяко танцово изпълнение по отделно трябва да е в във MP3 формат и да бъде качена в елетронната платформа при подаване на заявката за участие за всеки танц.
Само ръководителите на колективите имат право да поискат коментар от журито или организаторите относно танцовите изпълнения по време на фстивала.
С подаване на заявка за участие вие давате своето съгласие, че всички ваши танци могат да бъдат снимани и излъчвани.
Ако участник не се яви поради независещи от организатора причини таксата участие не подлежи на връщане.
Неспазването на правилата може да доведе до дисквалификация на целият клуб.

Краен срок за подаване на заявки и такса за участие – 16.11.2018г.

Цел:
Фестивалът има за цел да даде шанс за изява на значителен брой деца и младежи, да допринесе за повишаване на мотивацията им да се занимават с творческа дейност като превантивна мярка в борбата срещу порочните зависимости(цигари, алкохол, наркотици и др.) и агресията. Да развива и популяризира танцовите стилове и да стимулира размяната на творческа информация.
Кой може да участва във фестивала:
Мероприятието е отворено за всички читалища, ЦРД, Дворци на децата, частни школи, студия, танцови клубове.
Организатори: Спортен клуб „Самодива” – Пловдив.