Правила


Заявките за участие се подават единствено и само чрез електонната платформа на този сайт.
С подаване на заявка за участие се съгласявате всички лични данни, които попълвате в електроната платформа да бъдат обработвани и използвани за целите на организацията на този фестивал.
Спортен клуб „Самодива“ запазва правото да променя програмата според получените заявки.
Ако участник не се яви поради независещи от организатора причини, таксата участие не подлежи на връщане.
Музиката за всяко танцово изпълнение по отделно, трябва да е във MP3 формат не по голяма от 10 MB и да бъде качена в елетронната платформа при подаване на заявката за участие за всеки танц.
Разходите за наградния фонд, техническото и сценичното оборудване се поемат от организаторите.
Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.
Разходите по застраховка на участниците, придружителите или публиката не са за сметка на организаторите
С цел осигуряване на безопасността на участниците на танцовата площадка се влиза само и единствено от дясната страна (ако сте с лице към сцената) и се излиза само от лявата страна. Ако някой танц е поставен с начало от двете страни на сцената, то тогава всички от участниците в танца трябва да влязат от дясната страна на сцената и след това, тези от тях, които имат излизане от ляво да се престроят в лявата част, минавайки през самата сцена.
Забранява се всякакъв вид непристойно поведение от страна на колективите и публиката, всяко нарушение на това правило може да доведе до дисквалификация на целия колектив.
Организаторите определят еднолично и по своя преценка какво се счита за непристойно поведение.
Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.
Ако някой член на танцов колектив (родител, участник, придружител, ръловодител или др.) не спазва правилата за участие по време на фестивалните дни, организаторите имат право да дисквалифицират целия клуб и да го лишат от участие без право на връщане на таксата участие или заплащане на каквито и да е обещетения.
Организаторите не поемат отговорност за злополуки, контузии или за здравословното състояние участниците или придружителите им по време на фестивалните дни.
Организаторите не носят отговорност за костюми, реквизит и лични вещи на участниците, придружителите, ръководителите или публиката.
Решението на журито е окончателно и не подлежи на коментар по време на фестивала.
Единствено ръководителите на колективите имат право да поискат коментар от журито относно танцовите изпълнения само и единствено след приключване на фестивала в писмен вид.

Коментарите за всяка хореография могат да бъдат поискани при следните условия:
Заявката за точките и коментарите трябва да бъдат изпратени от e-mail на клуба, който е използван при регистрацията.
Заявката трябва да бъде изпратена до една седмица след състезанието.
Заявката трябва да включва името на танца и стартовия номер.
Точките и коментарите ще бъдат изпратени до една седмица след получаването на заявката.
Спортен клуб „Самодива“ запазва право за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материал от фестивала, без да заплаща права и обезщетения.
Забранява се използването на професионална или непрофесионална снимачна техника, по начин, възпрепятстващ работата на наетия от организаторите екип.
С подаване на заявка за участие вие давате своето съгласие, че вие и всички ваши танци могат да бъдат снимани и излъчвани.
Неспазването на което и да е правило може да доведе до дисквалификация на целият клуб.
С подаване на заявката за участие вие декларирате, че сте запознати и приемате всички правила за участие.
Краен срок за подаване на заявки и такса за участие – 05.03.2021г.

Цел:
Фестивалът има за цел да даде шанс за изява на значителен брой деца и младежи, да допринесе за повишаване на мотивацията им да се занимават с творческа дейност като превантивна мярка в борбата срещу порочните зависимости(цигари, алкохол, наркотици и др.) и агресията. Да развива и популяризира танцовите стилове и да стимулира размяната на творческа информация.
Кой може да участва във фестивала:
Мероприятието е отворено за всички читалища, ЦРД, Дворци на децата, частни школи, студия, танцови клубове.
Организатори: Спортен клуб „Самодива” – Пловдив.