Жури

Желка Табакова

Виж още

Раул Торрес

Виж още

Живко Тонев

Виж още

Бойко Джорев

Виж още

Кирил Велчев

Виж още

Adrian Cosmin

Виж още

Йоана Вулева

Виж още