Програма


Спортен клуб Самодива запазва правото да променя програмата след получените заявки.

Дата Час Програма
24/08 Цял Ден Екскурзия/Семинари
25/28 Цял Ден Квалификация за "Храмът на Кибела"
26/08 до 3:00 часа Свободно време
26/08 след 3:00 часа "Храмът на Кибела"
27/08 до 3:00 часа Свободно време
27/08 след 3:00 часа "Храмът на Кибела"
28/08 до 3:00 часа Свободно време
28/08 след 3:00 часа "Храмът на Кибела"
29/08 Цял Ден Екскурзия/Семинари