Награди


1. Медали за участие за всеки участник.
2. Индивидуални дипломи за всеки участник.
3. Медали за 1, 2 и 3 място за сола и дуети/трио.
4. Купи за групи и формации.
5. Материални награди.
6. Сладки изделия и вкусотийки.