Правила


Спортен клуб „Самодива“ запазва право за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплаща права и обезщетения.
Спортен клуб „Самодива“ запазва правото да променя програмата според получените заявки.
Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи.
Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.
Разходите за наградния фонд, техническото и сценичното оборудване се поемат от организаторите.
Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.
Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите на сцената.
Заявките за участие се подават единствено и само чрез електонната платформа на този сайт.
Музиката за всяко танцово изпълнение по отделно трябва да е в във MP3 формат и да бъде качена в елетронната платформа при подаване на заявката за участие за всеки танц.
С подаване на заявка за участие вие давате своето съгласие, че всички ваши танци могат да бъдат снимани и излъчвани.
Ако участник не се яви поради независещи от организатора причини таксата участие не подлежи на връщане.

Kраен срок за подаване на заявки за участие – 09.03.2018г.

Цел:
Фестивалът има за цел да даде шанс за изява на значителен брой деца и младежи, да допринесе за повишаване на мотивацията им да се занимават с творческа дейност като превантивна мярка в борбата срещу порочните зависимости(цигари, алкохол, наркотици и др.) и агресията. Да развива и популяризира танцовите стилове и да стимулира размяната на творческа информация.
Кой може да участва във фестивала:
Мероприятието е отворено за всички читалища, ЦРД, Дворци на децата, частни школи, студия, танцови клубове.
Организатори: Спортен клуб „Самодива” – Пловдив.