Семинари


Спортен клуб Самодива дава възможност на участниците във фестивала да присъстват на безплатни семинари по:


Безплатен танцов семинар с Михай Адриан (Румъния) в стиловете Urban/MTV до 12 годишни (Събота 11:50)

Безплатен танцов семинар с Михай Адриан (Румъния) в стиловете Urban/MTV над 12 годишни (Събота 12:20)

Безплатен танцов семинар с Козмин Адриан (Румъния) в стиловете Contemporary modern/Lyrical (Събота 20:30)

Безплатен танцов семинар с Луиса Шаповалов (Франция) в стил балет за деца до 10 години (Неделя 15:45)

Безплатен танцов семинар с Луиса Шаповалов (Франция) в стил балет за деца над 10 години (Неделя 16:30)