Оценяване


1. Техника - 25%
2. Имидж - 25%
3. Шоу - 10%
4. Композиция - 15%
5. Лексика на хореографията - 15%
6. Съответствие на музика с танц - 10%
 • Всеки член на журито дава точки от 1 до 10 по всеки критерий. Общия сбор на точките, които един член на журито може да даде е максимум 60.
 • Журито се състои от 3 или 5 члена за всеки танц.
 • Има само един кръг.
 • Организаторът си запазва правото да добави още един кръг в случай на голям брой състезатели в категория.
 • Коментарите за всяка хореография могат да бъдат поискани при следните условия:
  • Заявката за точките и коментарите трябва да бъдат изпратени от e-mail на клуба, който е използван при регистрацията.
  • Заявката трябва да бъде изпратена една седмица след състезанието.
  • Заявката трябва да включва името на танца и стартовия номер.
  • Точките и коментарите ще бъдат изпратени до една седмица след получаването на заявката.