Семинари


Спортен клуб Самодива дава възможност на участниците във фестивала да присъстват на безплатни семинари по:


Семинар на Теодора Станева "Modern and Jazz dance"(Неделя 09:30)

Семинар на Желка Табакова "Ballet and Pallet techinque"(Неделя 11:00)

Семинар на Михай Адриан "Listen like a champion, act like a champion"(Неделя 16:00)