Жури

Adrian Mihai

Виж още

Желка Табакова

Виж още

Бойко Джорев

Виж още

Doina Staiculescu

Виж още

Теодора Станева

Виж още