Правила


 • Спортен клуб „Самодива“ запазва право за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплаща права и обезщетения.
 • Спортен клуб „Самодива“ запазва правото да променя програмата според получените заявки.
 • Всеки участник може да се състезава от името само на един колектив.
 • Музиката за всяко танцово изпълнение да бъде на отделно CD (на едно CD да има само един запис!)
 • Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи.
 • Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.
 • Разходите за наградния фонд, техническото, сценичното и медицинското обезпечаване се поемат от организаторите.
 • Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.
 • Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнители на сцената.
 • Не се разрешава да се поставя танц във основа на аеробика или на елементи от спортен рокендрол.
 • Един състезател може да участва максимум в два танца в стил, категория и възрастова група.
Kраен срок за подаване на заявки – 15.06.2014г.
Организатори: Община Пловдив, Спортен клуб „Самодива” – Пловдив.
Цел:
Развитие и популяризация на танцовите стилове: Танцово шоу, Акро джим, Класически танц, Модерен и Джаз танц, Етно шоуи Характерни танци, Латино шоу, Брейк батъл,Free open dance, Party Time Seniors. Размяна на творческа информация и развитие на дадените стилове. Определяне на най–добрите постижения в дадените танцови направления във всяка възрастова група и танцова категория.
Състезанието има за цел да даде шанс за изява на значителен брой деца и хора, да допринесе за повишаване на мотивацията им да се занимават с творческа дейност като превантивна мярка в борбата срещу порочните зависимости (цигари, алкохол, наркотици и др.) и агресията.
Кой може да участва в турнира:
Мероприятието е отворено за всички читалища, ЦРД, Дворци на децата, частни школи, студия, клубове.