Жури

Желка Табакова

Виж още

Диляна Никифорова

Виж още

Теодора Станева

Виж още

Илия Чолаков

Виж още

Димитър Андреев

Виж още

Петър Костовски

Виж още

Калин Калинов

Виж още

Александра Цветкова

Виж още

Костадин Екзаров

Виж още

Мартин Ассев

Виж още