Такси


  • За всеки танцьор във всеки танцов стил – 15 лева.
  • Таксата е за стил, а не за всяко изпълнение.
  • Ако даден танцьор участва в повече от 3 танцови стила, се заплаща пакетна такса от 50 лева.
  • Краен срок за внасяне на таксите участие е 13. 06. 2014г.
  • Всички такси се плащат само по банков път.
  • Фактури се издават само с предварителна заявка по e-mail с необходимите данни.
  • (Таксите участие в стиловете Break Battle 3vs3 и Street Battle 1vs1 са 5лв. за всеки участник, а за Отборен шоукейс е 50лв. за отбор. Заплаща се по време на регистрацията на място.)
  • Банкова сметка за внасяне на сумите за такса участие:
  • BG09UBBS80021083686230 Спортен клуб Самодива /ОББ
  • Основание за плащане: такса участие