Настаняване


КРАЕН СРОК ЗА ВНАСЯНЕ НА ПЪЛНАТА СУМА ЗА ХОТЕЛА : 20. 03. 2015г.

Сумата внесена за хотела не се връща в случай, че участникът не се е явил на фестивала по независещи от организатора причини.

Заявка за резервации за нощувки изпращайте на e-mail: turnir@samodivabg.com до 13.03.2015г.

За съдействие при транспортиране на участници става с предварителна уговорка с организатора.

Банкова сметка за внасяне на сумите за хотела

BG09UBBS80021083686230 Спортен клуб Самодива /ОББ

Основание за плащане: капаро нощувки.

Хотел Алианс 4 ****

Вид настаняване* Цена Брой нощуващи
N 59лв. 2
N 79лв. 3
BB 71лв. 2
BB 86лв. 3
*N – нощувка; BB – нощувка и закуска;

Намери адреса