Награди


1. Индивидуални дипломи за всеки участник.
2. Медали за 1, 2 и 3 място за сола и дуети/трио.
3. Купи за групи и формации.
4. Материални награди от спонсори.
5. Сладки изделия и вкусотийки.