Оценяване


1. Техника - 40%
2. Хореография - 30%
3. Ниво на изпълнение - 15%
4. Имидж/Шоу - 15%
 • Всеки член на журито дава точки от 1 до 10 по всеки критерий. Общия сбор на точките, които един съдия може да даде е максимум 40.
 • Журито се състои от 3 или 5 члена за всеки танц.
 • Има само един кръг.
 • Организатора си запазва правото да добави още един кръг в случай на голям брой състезатели в категория.
 • Точките и коментарите за всяка хореография могат да бъдат поискани при следните условия.
  • Заявката за точките и коментарите трябва да бъдат изпратени от e-mail на клуба, който е използван при регистрацията.
  • Заявката трябва да бъде изпратена една седмица след състезанието.
  • Заявката трябва да включва името на танца и стартовия номер.
  • Точките и коментарите ще бъдат изпратени до една седмица след получаването на заявката.