Правила


  • Крайният срок за подаване на заявки се удължава до 16.03.2015г.

  • Спортен клуб „Самодива“ запазва право за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплаща права и обезщетения.
  • Спортен клуб „Самодива“ запазва правото да променя програмата според получените заявки.
  • Всеки участник може да се състезава от името само на един колектив.
  • Музиката за всяко танцово изпълнение трябва да бъде изпратена в mp3 формат на имейл samodiva.music@gmail.com до 16.03.2015г. Имейлът трябва да съдържа следната информация: Името на танца, стила, категорията, възрастовата група, в която участва и името на клуба.
  • Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи.
  • Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.
  • Разходите за наградния фонд, техническото, сценичното и медицинското обезпечаване се поемат от организаторите.
  • Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.
  • Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнители на сцената.
Kраен срок за подаване на заявки – 16.03.2015г.
Организатори: Спортен клуб „Самодива” – Пловдив.
Цел:
Развитие и популяризация на танцовите стилове: Класически танц, Акробатичен танц, Модерен танц, Джаз танц, Етно танц, Латино танц,,Оpen, Party Time Seniors. Размяна на творческа информация и развитие на дадените стилове. Определяне на най–добрите постижения в дадените танцови направления във всяка възрастова група и танцова категория.
Състезанието има за цел да даде шанс за изява на значителен брой деца и хора, да допринесе за повишаване на мотивацията им да се занимават с творческа дейност като превантивна мярка в борбата срещу порочните зависимости (цигари, алкохол, наркотици и др.) и агресията.
Кой може да участва в турнира:
Мероприятието е отворено за всички читалища, ЦРД, Дворци на децата, частни школи, студия, клубове.
С подаване на заявка за участие вие давате своето съгласие, че всички ваши танци могат да бъдат снимани и излъчвани от телевизия DCTV.